ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 – 03/04/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 – 03/04/2020

3 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59,65,66 και 68 του Ν. 4635/19 ,που αφορουν σε μέτρα για την προστασία  των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση  της αδήλωτης εργασίας