ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/25.02.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/25.02.2021

25 Φεβρουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ

Όπως είναι ήδη γνωστό, από 01/01/2021 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα
εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» για τη χορήγηση των
αναρρωτικών αδειών στους ασφαλισμένους του e-EΦΚΑ και από 22/01/2021 τέθηκε σε
πιλοτική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης
επιδόματος ασθενείας από κοινή νόσο και όχι λόγω ατυχήματος ως αποτέλεσμα του
ψηφιακού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.
Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας, σε πρώτη φάση εντάσσονται οι εργαζόμενοι
ασφαλισμένοι του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι εργοδότες αυτών, με εξαίρεση τους
εργατοτεχνίτες οικοδόμους.
Θα ακολουθήσουν οδηγίες για τους ασφαλισμένους των υπόλοιπων φορέων, τομέων,
κλάδων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α.