ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 – 23/04/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 – 23/04/2020

23 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/4/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄84).

Συνημμένα Αρχεία