ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 – 28/03/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 – 28/03/2017

28 Μαρτίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

 ‘Ενταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Συνημμένα Αρχεία