ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 – 28/03/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 – 28/03/2017

28 Μαρτίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

‘Ενταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Συνημμένα Αρχεία