ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 – 12/06/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 – 12/06/2020

12 Ιουνίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΕΑΟ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
Κοινοποίηση των διατάξεων του πέμπτου άρθρου της από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020.
Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3).
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4690/2020.

Συνημμένα Αρχεία