ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 – 15/06/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 – 15/06/2017

15 Ιουνίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν.4387/16

Συνημμένα Αρχεία