ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 – 18/07/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 – 18/07/2018

18 Ιουλίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΕΑΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Τμήματος Θ’ του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν. 4469/2017 (Α’62) 

Συνημμένα Αρχεία