ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 – 08/07/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 – 08/07/2020

8 Ιουλίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020

Ειδικότερα, προβλέπεται:

 1. Για τον κλάδο Ανεργίας μείωση σε 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ), η οποία αφορά σε
  εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και
  κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου.
  Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και
  κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο.
  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του
  Ο.Α.Ε.Δ. Δεν αφορά σε κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων οι οποίοι
  εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (π.χ. ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. ΤΣΠΕΑΘ, κλπ).
 2. Η Εισφορά 1% υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περ.
  β΄εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 2963/1954 (Α΄195) μειώνεται κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες
  (πμ), έτσι ώστε αυτή διαμορφώνεται σε 0, 85%.
  Διευκρινίζεται ότι:
  – Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις,
  συνολικά κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) επέρχεται στις εισφορές υπέρ κλάδου
  ανεργίας καθώς και υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
  (ΕΛΕΚΠ) και όχι σε εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης,
  – Η εν λόγω μείωση αφορά αποκλειστικά τους απασχολούμενους με καθεστώς πλήρους και
  όχι μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης.

Συνημμένα Αρχεία