ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 – 25/06/2019

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 – 25/06/2019

25 Ιουνίου 2019 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών
Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών
ΚΕΑΟ 

Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που Διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων,
εργοδοτών ή η Μισθωτών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση
ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε ΦΕΚ 272Β/18-3-1998 κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του
Ν.2256/1994 (ΦΕΚ Α΄196) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 ου αρ. 4 του
Ν.2556/97 (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.

Συνημμένα Αρχεία