ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 – 23/08/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 – 23/08/2018

23 Αυγούστου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ. Α’/18-07-2018) περί «αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας