ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 – 06/09/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38 – 06/09/2018

6 Σεπτεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

«Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23 & 24 Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής & Πελοποννήσου εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων»

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, στις ασφαλιστικές ρυθμίσεις
εμπίπτουν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στις
Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου και ειδικότερα:
Α) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επαγγελματική στέγη (κύρια ή
δευτερεύουσα), στις πληγείσες περιοχές, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί.
Β) Ασφαλισμένοι ή εργοδότες, ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η
επαγγελματική τους στέγη ή ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα εφόσον:
α. υπέστησαν αποδεδειγμένα σοβαρή σωματική βλάβη,
β. διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σύμφωνα με το
έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2016 ή 2017 στις πληγείσες
περιοχές,
γ. έχουν συγγένεια α’ και β’ βαθμού ή έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης
με αποβιώσαντα πρόσωπα από τις ανωτέρω πυρκαγιές.

Συνημμένα Αρχεία