ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 – 05.07.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 – 05.07.2021

5 Ιουλίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης
Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI

Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών
Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)