ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 – 12/09/2018

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 – 12/09/2018

12 Σεπτεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων 

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 «Aσφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των
εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130Α ΄/18.07.2018),
καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ. 80000/ Δ17/οικ.42679/976/06.08.2018 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ, με
το οποίο γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις αυτές στον ΕΦΚΑ, οι οποίες καθορίζουν ενιαίες
προϋποθέσεις έναρξης και η λήξης του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και
θανάτου από το Φορέα.
Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει για όλους τους ασφαλισμένους σε πρώην φορείς
που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(άρθρο 73), δηλαδή από τις 18.7.2018. Ειδικά για τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις
διατάξεις του τέως ΟΓΑ, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται από 1.1.2019.

Συνημμένα Αρχεία