ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 – 24/11/2017

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 – 24/11/2017

24 Νοεμβρίου 2017 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές Κ.Ε.Π.Α.

Σας κοινοποιούμε το άρθρ. 28 «Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης» του ν. 4488/2017 ( ΦΕΚ 137 Α΄/
13-9-2017) με το οποίο ρυθμίστηκε το ζήτημα που αφορά το ως άνω μέτρο, για την υλοποίηση του οποίου είχαν δοθεί οδηγίες με την εγκύκλιο 32/2017.

Συνημμένα Αρχεία