ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 – 08/12/2020

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 – 08/12/2020

8 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4670/2020 περί διαδοχικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4387/2016 όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4670/2020 «εννοιολογικοί προσδιορισμοί»
διαδοχική ασφάλιση είναι η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί έως την 31/12/2016 σε
διαδοχικά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που
εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
Η χρήση των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης πραγματοποιείται όταν ο ασφαλισμένος
χρειάζεται χρόνο ασφάλισης δύο ή περισσοτέρων ενταχθέντων φορέων στους αντίστοιχους
κλάδους του e-ΕΦΚΑ για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τους
χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.
Με την παρ. 3 εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει το
συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους
ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται
στον e-ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην φορέα
του οποίου δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του, και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση
μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε ενταχθέντα φορέα.