ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2021

21 Ιανουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Μεταφορά της αρμοδιότητας χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος τ. ΙΚΑ και τ. ΟΓΑ σε Τμήματα Παροχών Ασθενείας Υποκαταστημάτων Μισθωτών.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Β΄80) η με
αρ. 8697/12.1.2021 Απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της
αρμοδιότητας χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος τ. ΙΚΑ και τ. ΟΓΑ στα Τμήματα Παροχών
Ασθενείας των Υποκαταστημάτων Μισθωτών, όπως ορίζονται στην απόφαση αυτή. Επομένως, οι
αιτήσεις των ασφαλισμένων στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον τ. ΟΓΑ για τη χορήγηση του
εξωιδρυματικού επιδόματος οι οποίες υποβάλλονται στον e-ΕΦΚΑ από 12.1.2021 καθώς
και όσες υποθέσεις εκκρεμούν κατά την ως άνω ημερομηνία, θα εξετάζονται από τις νέες
αρμόδιες υπηρεσίες της ως άνω απόφασης.
Επισημαίνουμε ότι τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων έχουν αρμοδιότητα
χειρισμού υποθέσεων χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος σύμφωνα με το ΠΔ 8/2019 άρθρο 34
παρ. 13 περ. ε (παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, πραγματοποίηση των
απαιτούμενων ενεργειών που απαιτούνται για τη χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος,
υπολογισμός και αποστολή του Απογραφικού Δελτίου Παροχών (ΑΔΠ) στην αρμόδια Γενική
Διεύθυνση).

 1. Όσον αφορά τη νομοθεσία που διέπει τη συγκεκριμένη παροχή, η οποία θα πρέπει πλέον
  να εφαρμόζεται από τις νέες αρμόδιες υπηρεσίες, συναποστέλλεται με το παρόν, μαζί με σχετικές
  γενικές οδηγίες, προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπαλλήλων.
 2. Εξάλλου, σας πληροφορούμε ότι η υπηρεσία μας έχει ενημερώσει επί του θέματος τη
  Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου:
  α) να δοθεί πρόσβαση στο μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης του
  εξωιδρυματικού επιδόματος στους υπαλλήλους των ως άνω αρμόδιων υπηρεσιών και
  β) κατόπιν συνεννόησης με τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών, να εισαχθεί στο οικείο σύστημα
  παραγωγής η ασφαλιστική ιστορία της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και του workflow συντάξεων (ΟΠΣ) για τους εν
  λόγω ασφαλισμένους.
  Για σχετική υποστήριξη, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου: users.ops@efka.gov.gr.

Συνημμένα Αρχεία