ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 – 23.09.2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52 – 23.09.2021

23 Σεπτεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4821/2021 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4756/20 όπως ίσχυσε, δόθηκε
η δυνατότητα σε οφειλέτες πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού να
επανενταχθούν στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που είχε
απολεσθεί από τον Ιούνιο 2020 μέχρι τον Οκτώβριο 2020, υπό την προϋπόθεση
καταβολής της δόσης του 11/2020 μέχρι 31/12/2020.
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς
ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορηγείται σε οφειλέτες πληγέντες
εργοδότες, αυτοπασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες με κύριο ΚΑΔ
δραστηριότητας όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθώς και σε οφειλέτες εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας
της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, με αναστολή σύμβασης εργασίας την περίοδο
από 1η Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανένταξη στη ρύθμιση συνιστούν:
 η απώλεια της ρύθμισης να επήλθε το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου
2020 έως και 31η Ιουλίου 2021 και
 η καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να
πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί
με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.
Με την αναβίωση της ρύθμισης η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων
παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα
της αναβίωσης.