Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

8 Νοεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝTΑΞΕΩΝ

Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.