Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

4 Οκτωβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.