ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

25 Απριλίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2019

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α33096/1483/24-04-2019
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση
για τις εορτές του Πάσχα 2019, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ
(Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί
με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα
καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που
αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2019.

Συνημμένα Αρχεία