ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

21 Μαρτίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμόυ Συνταξέων

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2018

Σας γνωρίζουμε ότι ο Μέσος Ετήσιος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το
έτος 2018 (με Έτος βάσης : 2005 = 100,0) είναι ίσος με 119,190

Συνημμένα Αρχεία