ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

31 Δεκεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων 

Χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν.2227/1994, σε ασφαλισμένους που πάσχουν από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία, χωρίς να απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης.

 1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, δόθηκε η
  δυνατότητα σε πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή
  μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό τουλάχιστον 67% οι οποίοι υποβάλλονται σε
  μετάγγιση, να λάβουν σύνταξη με τις διατάξεις του ν. 612/1977, όπως ισχύουν, δηλαδή
  χωρίς όριο ηλικίας και με την προϋπόθεση της πραγματοποίησης τουλάχιστον 4050
  ημερών ασφάλισης.
 2. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  με το με αρ. πρωτ. Φ80000/61352/1381/23.11.2018 έγγραφό του, λαμβάνοντας υπόψη και
  τις ισχύουσες διατάξεις του νέου Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας
  (ΕΠΠΠΑ) μετά την τελευταία του αναθεώρηση και την αντικατάστασή του βάσει της
  εξέλιξης των ιατρικών δεδομένων με την αριθ. πρωτ. Φ80000/45219/1864/18.12.2017 (ΦΕΚ
  Β’ 4591) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
  διευκρίνισε ότι, όπως προκύπτει από τον ως άνω πίνακα, η Δρεπανοκυτταρική (ομόζυγη
  μορφή) και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία αποδίδει ποσοστό αναπηρίας
  τουλάχιστον 67% σε πάσχοντες, ανεξάρτητα εάν υποβάλλονται σε μετάγγιση.
 3. Συνεπώς, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 2227/1994, η
  προϋπόθεση της μετάγγισης δεν απαιτείται να συντρέχει στις περιπτώσεις των
  ασφαλισμένων που πάσχουν από η Δρεπανοκυτταρική (ομόζυγη μορφή) και
  Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία.
  Αιτήσεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα την 18/12/2017 , ημερομηνία κατά την
  οποία δημοσιεύθηκε η προαναφερθείσα ΚΥΑ, θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τις νέες
  οδηγίες του προκείμενου εγγράφου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων την
  18/12/2017.
  Το παρόν αποτελεί απάντηση στο με αριθ. πρωτ. 1985/22.2.2017 έγγραφο του
  Περιφ/κού Υποκ/τος Μισθωτών Καρδίτσας.