ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

19 Δεκεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2018

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α98439/4304/14-12-2018
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση
για τις εορτές Χριστουγέννων 2018, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης
(ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί
με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα
καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί,
που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2018 και κατατάσσονται σε
ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

Συνημμένα Αρχεία