ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

14 Νοεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ενόψει της καταβολής Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους
υπενθυμίζουμε ότι, όπως είχε ανακοινωθεί με το υπ΄αριθμ. Δ.ΑΣΦ.787/958407/2-2-2018 Γενικό
Έγγραφο, η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω Τραπεζών με πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.
Ως εκ τούτου θα πρέπει οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό
λογαριασμό στον ΕΦΚΑ ή έχουν αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό, να προσέλθουν στις υπηρεσίες
Μητρώου Μισθωτών ΕΦΚΑ έως 30/11/2018 για την δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού ή να τον
επικαιροποιήσουν αντίστοιχα.
Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό
των Υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των μεταβολών έως 30/11/2018 και την ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέσω των τοπικών συλλόγων – σωματείων και με σχετική
ανακοίνωση στις υπηρεσίες.
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας στην οποία κοινοποιείται το
παρόν έγγραφο παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την
επικείμενη καταβολή Δωροσήμου αποκλειστικά μέσω τραπεζών και τις ενέργειες των ασφαλισμένων
εργατοτεχνιτών οικοδόμων με επικαιροποίηση του ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για την επιτυχή
ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω τραπεζών.

Συνημμένα Αρχεία