ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

9 Νοεμβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Στήριξη επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων από το σεισμό την 26/10/2018 που έπληξε το Νομό Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σας γνωρίζουμε ότι με το υπ΄αρ. πρωτ: οικ.56742/552/30.10.2018 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στα πλαίσια
στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των πληγέντων από το σεισμό επαγγελματιών και
εργοδοτών του Ν. Ζακύνθου, η Πολιτεία ενεργοποιεί σχετικές πάγιες διατάξεις περί ρύθμισης
τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών εργοδοτών ή ασφαλισμένων που
δραστηριοποιούνται σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης είχε εκδώσει την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998, (ΦΕΚ Β’ 272) κατ΄
εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του Ν.2256/1994, (ΦΕΚ Α΄196) όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του αρ. 4 του Ν.2556/1997, (ΦΕΚ Α΄270) όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις , εργοδότες ή
ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που
πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί
ζημιές, προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις:

 1. Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της
  φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων
  προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).
 2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η
  του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα
  αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).
 3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής
  γενομένης από την 1η του επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμήνη αναστολή.