Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

2 Οκτωβρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016, περί κατώτατου ποσού σύνταξης επί ατυχήματος που συνέβη πριν από την 13/5/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/12148/273/30/8/2018 έγγραφο της
Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση θανάτου από
13/5/2016 και μετά, ο οποίος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα, που έχει προκληθεί πριν
από τις 13/5/2016, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 31 του ν. 4387/2016,
επειδή η σύνταξη λόγω θανάτου θα υπολογιστεί εκ νέου σύμφωνα με τους
κανόνες του ν. 4387/2016.

Συνημμένα Αρχεία