ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

30 Απριλίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Μετατροπή σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ11221/50890/159/20.3.2018 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με
το οποίο, για τους συνταξιούχους οι οποίοι ζητούν την μετατροπή της σύνταξής τους
από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, λόγω συρροής δικαιώματος, εξακολουθούν
να ισχύουν και μετά λειτουργία του ΕΦΚΑ από 1/1/2017, οι διατάξεις του άρθ. 9 του ν.
4476/1965 που εφαρμόζονταν από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Συνημμένα Αρχεία