ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

27 Απριλίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Κοινοποίηση του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2017

Σας γνωρίζουμε ότι ο Μέσος Ετήσιος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για το
έτος 2017 (με Έτος βάσης : 2005 = 100,0) είναι ίσος με 118,449.

Συνημμένα Αρχεία