ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

26 Μαρτίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Διαχείριση αιτημάτων συνταξιούχων περί διακοπής και επιστροφής κρατήσεων που επιβλήθηκαν με ειδικές διατάξεις με αφορμή τη με αρ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με αφορμή πλήθος αιτήσεων που υποβάλλουν οι συνταξιούχοι στις υπηρεσίες
συντάξεων του ΕΦΚΑ για επιστροφή και διακοπή των επιβληθεισών κρατήσεων
(Εισφορά Αλληλεγγύης) με τις διατάξεις των άρθρων 38 του Ν. 3863/2010 και 11 του
Ν. 3865/2010 μετά την υπ΄αριθ. 244/2017 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου η οποία αποφαίνεται για τη συνταγματικότητα των διατάξεων αυτών, σας
πληροφορούμε ότι, η υπηρεσία μας έχει απευθυνθεί εγγράφως προς το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να
λάβουμε οδηγίες για τη συνολική και ενιαία αντιμετώπιση του θέματος.

Συνημμένα Αρχεία