Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

5 Αυγούστου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διευκρινήσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό του χρόνου ασφάλισης μισθωτών του πρ. ΕΤΑΑ- Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, πρ. ΕΤΑΑ–Τομέας ΤΣΑΥ, του πρώην ΕΤΑΠ–ΜΜΕ, και των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή δικηγόρων του πρ. ΕΤΑΑ – Τομέας ΤΑΝ

Ως γνωστόν με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν.4670/2020 ορίστηκε ότι οι μισθωτοί
ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης
Νομικών),οι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες και
μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του πρώην
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα πρέπει να καταβάλλουν, με πρόβλεψη για σταδιακή προσαρμογή,
το ίδιο ύψος ασφαλιστικών εισφορών με τους μισθωτούς ασφαλισμένους του πρώην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με αφορμή ερώτημα Υπηρεσιών σχετικά με τον χαρακτηρισμό του χρόνου
ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, και ειδικότερα εάν ο χρόνος αυτός θα
χαρακτηρίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, με την ιδιότητα των μισθωτών
των πρώην ενταχθέντων ταμείων ή του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας γνωρίζουμε τα εξής:

 • Ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του νόμου υπάγονταν στην
  ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες
  τρίτων χωρών, όπως ρητά αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη, ο σχετικός χρόνος
  ασφάλισης τους θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Σύμφωνα με το πιο πάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ
  (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών),εξακολουθούν να θεωρούνται
  ασφαλισμένοι των ανωτέρω πρώην φορέων, και ο σχετικός χρόνος ασφάλισης
  θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ, κατά περίπτωση
  π. Ταμείου, και του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
  Του παρόντος να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι των οργανικών
  μονάδων του e ΕΦΚΑ.