ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

16 Ιανουαρίου 2018 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2017

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α88157/4843/11-12-2017
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση
για τις εορτές Χριστουγέννων 2017, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης
(ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε
με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα
καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί,
που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2017.

Συνημμένα Αρχεία