ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

18 Δεκεμβρίου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Ασφάλισης

Παράταση Καταβολής Δωροσήμου Γ’ Τετραμήνου 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και για την καλύτερη και ομαλότερη εξυπηρέτηση
των ασφαλισμένων που δικαιούνται Δωρόσημο Γ΄ Τετραμήνου 2017, αποφασίστηκε η
παράταση της ημερομηνίας καταβολής του Δωροσήμου στις υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ
έως και την 19/1/2018.
Συνεπώς η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί και κατά την 12, 15, 16, 17,
18 και 19/1/2018.

Συνημμένα Αρχεία