ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

15 Ιουνίου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Θέματα σχετικά με την διεκπεραίωση αιτημάτων επικουρικής σύνταξης

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ,
με το οποίο παρατείνεται η αναστολή έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων επί αιτημάτων
γήρατος , αναπηρίας και θανάτου από 1/1/2015.
Επιπλέον με το συν/νο από 3/5/2017 έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ, δίδεται η δυνατότητα
διεκπεραίωσης των από 1/1/2015 αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου
συνταξιούχου, για θανάτους έως 12/5/2016 (μεταβιβάσεις).

Συνημμένα Αρχεία