Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

31 Μαΐου 2017 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2017

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ.πρω. Α24087/1546/06-04-2017
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δεν χορηγήθηκε οικονομική
ενίσχυση για τις εορτές του Πάσχα 2017, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας
Χρήσης (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή στο κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν
επιβαρύνθηκε με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο
διάστημα, δε θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Πάσχα
οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2017.

Συνημμένα Αρχεία