Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

15 Ιουνίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Προαιρετική ασφάλιση στον Ειδικό Λογαριασμό Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού βάσει του Ν.1469/84 και εθνική σύνταξη λόγω γήρατος.

Σύμφωνα με εγγραφο με αρ. πρωτ. Φ.80000/34816/31-05-2021 του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά το θέμα αυτό, δεν είναι επιτρεπτή η καταβολή ποσού εθνικής σύνταξης σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Ασφάλισης Ελλήνων Εξωτερικού (Ν.1469/84) εάν δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και εφόσον θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εάν δεν πληρούται η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής για τουλάχιστον 15 έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, και εφόσον δεν πρόκειται για περίπτωση που ρητά εξαιρείται, δεν καταβάλλεται ποσό εθνικής σύνταξης και χορηγείται μόνο το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.