Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

26 Φεβρουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020.

Με την υπ. αρ. 89/Συν.7η/25.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι τη Τετάρτη 10/03/2021 η προθεσμία
υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου
Ιανουαρίου 2021 (1/2021) και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020 (Δ.Χ./2020),
χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά :

  • τη καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (Ιανουαρίου
    2021 και Δώρου Χριστουγέννων 2020), που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι
    26/02/2021 και
  • την υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου 2021, που
    πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 01/03/2021.