Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

11 Φεβρουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Κοινοποίηση επικαιροποιημένου καταλόγου ΝΠΙΔ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4488/2017 – Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π.67837/20/28-01-2021 έγγραφο
της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με συνημμένο
επικαιροποιημένο κατάλογο των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία
λειτουργούν μονάδες ψυχικής υγείας στο σύνολο της επικράτειας, οι οποίες είναι οι
αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση γνωμάτευσης στο πλαίσιο της εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4488/2017, περί απασχόλησης λόγω ψυχικών
παθήσεων.