Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

4 Φεβρουαρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Προσδιορισμός ΑΕΠ 2020

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με σχετικό έγγραφο, μας
ενημέρωσε ότι για το έτος 2020 η τιμή που θα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να
υπολογιστεί η προσαύξηση της σύνταξης λόγω απολύτου αναπηρίας, βάσει των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθ. 30 του ν. 2084/1992 όπως ισχύει, είναι 693,35 €, όπως αυτή έχει
διαμορφωθεί από 1/10/2008 και ισχύει αμετάβλητη μέχρι σήμερα.

Συνημμένα Αρχεία