Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

1 Δεκεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών Ταξί, έτους 2020

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου, δεν θα επιβαρυνθεί με την εν
λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές
εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών Ταξί που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους
2020 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.