Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

27 Νοεμβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παράταση μέχρι 04/12/2020 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικής περιόδου Οκτωβρίου 2020

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί το
αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 30/11/2020.