ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

28 Ιουλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων

Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού ΔΤΚ για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2020

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ 57525/5001/14-01-2020 έγγραφο του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τη μεταβολή του μέσου ετήσιου
γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθώς και του σωρευτικού Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2020
για ενημέρωσή σας.