Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

11 Οκτωβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Έκδοση αποφάσεων παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον τ. ΟΓΑ.

Αναφορικά με τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την έκδοση αποφάσεων
παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος, για το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον τ. ΟΓΑ, για τις
περιπτώσεις που η αρχική απόφαση έχει εκδοθεί από τμήμα Απονομής Συντάξεων, λόγω
του γεγονότος ότι δεν υπάρχει η σχετική μηχανογραφική εφαρμογή στα τμήματα
Παροχών, σας γνωρίζουμε ότι για όσο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δυνατή η έκδοση
των αποφάσεων αυτών από τα τμήματα Παροχών, αυτές θα εκδίδονται από τα
τμήματα Απονομής Συντάξεων ως ακολούθως:.ΓΙΑ ΤΟ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τις αποφάσεις παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος αντί των τμημάτων
Παροχών θα εκδίδουν:
α) Για τα υποκαταστήματα στα οποία υπάρχουν τμήματα Απονομής Συντάξεων, τα
τμήματα αυτά.
β) Για τα υποκαταστήματα στα οποία δεν υπάρχουν τμήματα Απονομής Συντάξεων, τα
τμήματα Απονομής Συντάξεων των υποκαταστημάτων που τους εξυπηρετούν για
απονομές.
ΓΙΑ ΤΟΝ τ. ΟΓΑ
Τις αποφάσεις παράτασης του εξωιδρυματικού επιδόματος αντί των Τμημάτων
Παροχών θα εκδίδουν:
α) Για την Περιφέρεια Αττικής, η Διεύθυνση ΣΤ’ Αναπηρίας, Ατυχημάτων &
Αποκατάστασης
β) Για τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καθώς και του Αγίου Όρους, η Διεύθυνση Γ’ Απονομής
Συντάξεων
γ) Για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες Απονομής
Συντάξεων.