Γενικό Έγγραφο

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο

30 Ιουνίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών

Mε διάταξη νόμου που προωθείται για ψήφιση, παρατείνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου του 2020 η ασφαλιστική
ικανότητα των μη μισθωτών, οι οποίοι είχαν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα την 28η
Φεβρουαρίου 2020.
Με τη διάταξη αυτή παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής
περίθαλψης στους μη μισθωτούς του e-ΕΦΚΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2019 και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020.