ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

18 Μαΐου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες – Μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών»

Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω σχετικών διατάξεων και Υπουργικών Αποφάσεων, έχει ήδη
δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης ΑΑΕ Μη Μισθωτών στον ιστότοπο
του e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα, δόθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία χορήγησης του ΑΑΕ Εργοδοτών.
Ειδικότερα, με το αρ. πρωτ. 88572/14.5.2020 Γενικό έγγραφο της ΓΔ Εισφορών δόθηκαν
διευκρινίσεις για τη νέα υπηρεσία Μη Μισθωτών, καθώς και διαχειριστικές οδηγίες για τη χρήση της.
Κατά την πρώτη εφαρμογή, η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους που, μετά
από έλεγχο των τελευταίων επεξεργασμένων στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων του eΕΦΚΑ, προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις e-ΕΦΚΑ ή π. Φορέων.
Σταδιακά, θα εντάσσονται στη νέα υπηρεσία ασφαλισμένοι που δεν είναι ενήμεροι ή απαιτείται
προηγούμενος έλεγχος οφειλών τους.
Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να προσέρχονται στην αρμόδια για τον έλεγχο και την
τακτοποίηση της οφειλής Υπηρεσία, για μία φορά.
Εφεξής, και εφόσον η οφειλή εξοφληθεί ή ρυθμιστεί, και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, ο
έλεγχος και η χορήγηση του ΑΑΕ θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά.
Με την παρούσα οδηγία γνωστοποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και η διαδικασία
για την έκδοση του ΑΑΕ από τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

Συνημμένα Αρχεία