ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

3 Απριλίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2020.

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α21422/1101/02-04-2020,
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση
για τις εορτές του Πάσχα 2020, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ
(Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί
με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα
καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που
αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2020 και κατατάσσονται σε
ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

Συνημμένα Αρχεία