ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

19 Δεκεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθ. 31 του ν. 4387/2016

 1. Σας κοινοποιούμε το ως άνω α’ σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο και στις συντάξεις λόγω αναπηρίας από
  ατύχημα που συνέβη πριν από τις 13/5/2016, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθ. 31 του
  ν. 4387/2016 περί ελάχιστης ασφαλιστικής προστασίας, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της
  σύνταξης του δικαιούχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού
  των 768,00 €.
  Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο
  συνταξιούχος φέρει ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 80%, η Εθνική Σύνταξη θα μειωθεί
  ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας και στη συνέχεια εφόσον το συνολικό ποσό Εθνικής
  και Ανταποδοτικής Σύνταξης υπολείπεται του ελάχιστου ποσού των 768,00 ευρώ , θα
  χορηγείται το ποσό των 768,00 ευρώ χωρίς περαιτέρω μείωση.
 2. Όσον αφορά στις συντάξεις λόγω θανάτου και στο χορηγούμενο ποσό στα
  δικαιοδόχα μέλη, σας παραπέμπουμε στην παρ. 2 του ως άνω εγγράφου του Υπουργείου
  Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνημμένα Αρχεία