ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

17 Δεκεμβρίου 2019 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α89583/4121/10-12-2019
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση
για τις εορτές Χριστουγέννων 2019, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης
(ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί
με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα
καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί,
που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2019 και κατατάσσονται σε
ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

Συνημμένα Αρχεία