Γενικό Έγγραφο 238542

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 238542

2 Οκτωβρίου 2020 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

-Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των
προαναφερόμενων περιόδων απασχόλησης αφορά επιχειρήσεις ή εργοδότες που
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως καθορίστηκαν με τις ανωτέρω
σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
-Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 έως τις 30/04/2021 θα
πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό, τόκων και
άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.