Γενικό Έγγραφο 379385/Σ.121594-29/09/2021

Κατηγορίες

ΕΦΚΑ (437)

Ετικέτες

Γενικά Έγγραφα (221)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ (216)

Ενέργειες

Γενικό Έγγραφο 379385/Σ.121594-29/09/2021

30 Σεπτεμβρίου 2021 - ΕΦΚΑ / Γενικά Έγγραφα

Εφαρμογή του υπ’ αρ. 8/2019 Π.Δ. σχετικά με τη νέα οργανωτική δομή ΕΦΚΑ στις διαδικασίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας.

Εν όψει της επικείμενης έναρξης λειτουργίας στις 30/9/2021 της Περιφερειακής
Διεύθυνσης ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Λαμία, σας κοινοποιούμε το υπ’ αρ.
8/2019 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 8/23-1-2019) με το οποίο θεσπίστηκε η νέα οργανωτική δομή του
Ε.Φ.Κ.Α.
I. ΓΕΝΙΚΑ:
Στο Προεδρικό Διάταγμα για τον νέο Οργανισμό του Ε.Φ.Κ.Α., προβλέπονται αλλαγές στην
διάρθρωση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. σε σχέση με την προγενέστερη οργανωτική δομή.
Η νέα διάρθρωση ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του Κ.Ε.Α.Ο. ανά την Επικράτεια
και, όσον αφορά τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., προβλέπονται οι ακόλουθες
αλλαγές:
• Δημιουργία μονάδων επίπεδου Διεύθυνσης στην περιφέρεια, στη θέση των
Περιφερειακών Τμημάτων Κ.Ε.Α.Ο.
Η νέα οργανωτική δομή αποτελείται από 11 Περιφερειακές Διευθύνσεις και 10
Αποκεντρωμένα Τμήματα.

Νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών Δ/νσεων
Η νέα εσωτερική διάρθρωση αποσκοπεί στην ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης
του μεγάλου πλήθους οφειλετών που έχουν μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.. Η ανάγκη
αυτή υπαγορεύει την διαφορετική αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει του ύψους
της οφειλής. Στο πνεύμα αυτό, η νέα εσωτερική διάρθρωση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών επικεντρώνεται στον οφειλέτη και όχι στις διαδικασίες, όπως η μέχρι
σήμερα υφιστάμενη (που προέβλεπε π.χ. τμήμα εσόδων, τμήμα διοικητικής
εκτέλεσης κλπ.).
• Δημιουργία Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ
Στις περιοχές όπου με την υφιστάμενη οργανωτική δομή, υπάρχει ήδη παρουσία
του ΚΕΑΟ, αλλά δεν προβλέπεται η σύσταση Περιφερειακής Διεύθυνσης θα
λειτουργούν Αποκεντρωμένα Τμήματα ενταγμένα στην οργανωτική δομή της
εγγύτερης Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ. Με τη δημιουργία των
Αποκεντρωμένων Τμημάτων ΚΕΑΟ αποκαθίσταται μια βασική αδυναμία της μέχρι
σήμερα υφιστάμενης οργανωτικής δομής που αφορούσε τα Περιφερειακά ΚΕΑΟ
επιπέδου Τμήματος, τα οποία αρχικά είχαν ενταχθεί στην οργανωτική δομή των
Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν συνεχεία λειτουργούσαν
ως Τμήματα των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Μισθωτών του ΕΦΚΑ.
• Συγκέντρωση των εργασιών οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ
Σημαντική οργανωτική αλλαγή αποτελεί, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του εν
λόγω Π.Δ., η λειτουργία, υπό τη Γενική Δ/νση Υπηρεσιών και Διαχείρισης
Λειτουργίας, δώδεκα (12) Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης
(ΠΥΣΥ) στις οποίες υπάγονται πλέον οι Τοπικές Μονάδες ΕΦΚΑ
συμπεριλαμβανομένων και των ΚΕΑΟ.
Με την εξάπλωση των ΠΥΣΥ σε πλήρη λειτουργική ανάπτυξη και την έναρξη
λειτουργίας Τοπικών Δ/νσεων του ΕΦΚΑ, οι Τοπικές Διευθύνσεις δεν θα
πραγματοποιούν καμία ταμειακή συναλλαγή και η είσπραξη των εσόδων θα
διενεργείται στις ΠΥΣΥ.
Σε αυτή τη περίπτωση, η είσπραξη των εσόδων θα πραγματοποιείται με τους εξής
τρόπους :
✓ με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet
Banking) είτε μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας
οφειλέτη.
✓ με την προσέλευση του οφειλέτη στο KEAO – Τμήμα Εξυπηρέτησης
Οφειλετών, θα εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ που φέρει κωδικό RF, το
οποίο στη συνέχεια θα εξοφλείται αυθημερόν είτε μέσω Πιστωτικού
Ιδρύματος είτε μέσω Internet Banking (τραπεζικό προϊόν : e – ΕΦΚΑ –
παραστατικά υποκαταστημάτων)
✓ κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την Περιφερειακή Δ/νση ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας
με έδρα τη Λαμία, η είσπραξη των εσόδων δύναται να γίνεται ταμειακά από
την ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας.

Αναφορικά με την είσπραξη παρακρατηθέντων ποσών από μεταβιβάσεις
ακινήτων τα οποία αποδίδουν οι συμβολαιογράφοι καθώς και τους δυνατούς
τρόπους καταβολής των εν λόγω ποσών, ισχύουν ειδικώς οι παρασχεθείσες
οδηγίες με το υπ’ αρ. 249057/Σ.412/2-7-2021 άνωθεν σχετικό Γενικό Έγγραφο
ΚΕΑΟ.
II. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του εν λόγω Π.Δ., η Περιφερειακή Διεύθυνση
Κ.Ε.Α.Ο. Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί με την ακόλουθη χωρική αρμοδιότητα και οργανωτική
δομή:
Χωρική αρμοδιότητα:
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 34, οι εντός της χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Στερεάς Ελλάδας Τοπικές Μονάδες e-ΕΦΚΑ, είναι οι
εξής:
α. Τοπική Διεύθυνση Α΄ Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία, με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων των Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδος, των
Δημοτικών Ενοτήτων Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και των
Δημοτικών Ενοτήτων Μώλου και Καμένων Βούρλων του Δήμου Μώλου-Αγίου
Κωνσταντίνου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.
β. Τοπική Διεύθυνση Β΄ Φθιώτιδας με έδρα την Αταλάντη, με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων του Δήμου Λοκρών, των Δημοτικών Ενοτήτων Τιθορέας και
Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και της Δημοτικής Ενότητας Αγίου
Κωνσταντίνου του Δήμου Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας.
γ. Τοπική Διεύθυνση Α΄ Βοιωτίας με έδρα τη Λειβαδιά, με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού και Διστόμου-ΑράχωβαςΑντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
δ. Τοπική Διεύθυνση Β΄ Βοιωτίας με έδρα τη Θήβα, με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων των Δήμων Θηβαίων, Αλιάρτου και Τανάγρας της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.
ε. Τοπική Διεύθυνση Α΄ Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα, με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων των Δήμων Χαλκιδαίων και Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας.
στ. Τοπική Διεύθυνση Β΄ Εύβοιας με έδρα την Ιστιαία, με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
ζ. Τοπική Διεύθυνση Γ΄ Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι, με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων των Δήμων Κύμης-Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου και Σκύρου της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
η. Τοπική Διεύθυνση Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι, με χωρική αρμοδιότητα
εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
θ. Τοπική Διεύθυνση Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα, με χωρική αρμοδιότητα εντός
των ορίων Εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Οργανωτική δομή:
Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
1) Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών
2) Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών και Ποινικής Διαδικασίας
3) Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Οικονομικού και Γραμματείας
4) Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα.
Η χωρική αρμοδιότητα των τριών πρώτων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Κ.Ε.Α.Ο. Στερεάς Ελλάδας οριοθετείται εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
πλην της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Η χωρική αρμοδιότητα του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κ.Ε.Α.Ο. Εύβοιας οριοθετείται εντός
των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του εν λόγω ΠΔ οι αρμοδιότητες των Τμημάτων
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ.Ε.Α.Ο. Στερεάς Ελλάδας είναι οι ακόλουθες:
Αρμοδιότητες Τμημάτων:
1) Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών:
1α: Η διενέργεια όλων των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.
εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθες:
▪ Έκδοση και αποστολή Ατομικών Ειδοποιήσεων σε όσους οφειλέτες ΚΕΑΟ δεν
παρέλαβαν ηλεκτρονικά τη σχετική ειδοποίηση ή δεν εκδόθηκε για αυτούς
κεντρικά.
▪ Διεκπεραίωση των εντολών της κεντρικής υπηρεσίας (αρχεία στόχου) για λήψη
αναγκαστικών μέτρων και άμεση ενημέρωση του συστήματος ΟΠΣ με τα
αντίστοιχα αποτελέσματα.
▪ Λήψη και περαιτέρω διεκπεραίωση των πράξεων αναγκαστικής είσπραξης με
πρωτοβουλία της υπηρεσίας για όσους οφειλέτες συντρέχουν εις βάρος τους οι
σχετικές προϋποθέσεις (παραλαβή ατομικής ειδοποίησης, νέο χρέος, απώλεια
ρύθμισης, κλπ), όπως:
✓ Έκδοση Παραγγελιών Κατάσχεσης, χρέωση και παράδοσή τους σε
συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές.
✓ Διαβίβαση της παραγγελίας κατάσχεσης σε υπηρεσία εκτός της χωρικής
της αρμοδιότητας για έρευνα και εκτέλεση (για οφειλέτες με
έδρα/δραστηριότητα, κατοικία ή περιουσιακά στοιχεία, σε τόπο άλλου
τοπ.υποκ/τος ή περ. ΚΕΑΟ).
✓ Παραλαβή κι έλεγχος έγκαιρης επιστροφής των αποτελεσμάτων των
Παραγγελιών Κατάσχεσης και καταχώρηση αυτών στο σύστημα Ο.Π.Σ.
✓ Έκδοση και (ηλεκτρονική) αποστολή κατασχέσεων εις χείρας Πιστ.
Ιδρυμάτων και λοιπών Τρίτων (χειρόγραφη επίδοση).
✓ Σύνταξη περιλήψεων υποθηκών, χρέωση και παράδοσή τους σε
συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές για την εγγραφή τους.
Επιστροφή και καταχώρηση της εγγραφής στις σχετικές οθόνες του ΟΠΣ
✓ Έλεγχος ορθού υπολογισμού δικαιωμάτων και εξόδων των
συνεργαζόμενων δικαστικών επιμελητών, καταχώρηση αυτών στο
σύστημα ΟΠΣ.
✓ Έκδοση, καταχώρηση, προσδιορισμός και διενέργεια Προγραμμάτων
Πλειστηριασμών. Ενημέρωση των σχετικών οθονών του ΟΠΣ με το
αποτέλεσμα των πλειστηριασμών
▪ Καταχώρηση στο σύστημα Ο.Π.Σ. Προγραμμάτων Πλειστηριασμών Τρίτων,
έκδοση κι επίδοση αναγγελιών των απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο. εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας
▪ Καταχώρηση στο σύστημα Ο.Π.Σ. των Αποφάσεων Πτώχευσης, Εκκαθάρισης,
Ειδικής Διαχείρισης, έκδοση και έγκαιρη επίδοση αναγγελιών των απαιτήσεων
του Ε.Φ.Κ.Α.-Κ.Ε.Α.Ο..
1β: Η διαχείριση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής
εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια Δικαστήρια.
1γ: Η εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών για την αναστολή ή τη διακοπή της
παραγραφής των απαιτήσεων του Κ.Ε.Α.Ο., κατ’ έτος.
1δ: Διαχείριση υποθέσεων πτώχευσης, εξυγίανσης οφειλετών έως 200.000€.
1ε. Διαχείριση υποθέσεων αναδιάρθρωσης χρέους οφειλετών μέχρι 200.000€ μέσω του
παλαιού εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4469/2017 και του νέου εξωδικαστικού
μηχανισμού του ν. 4738/2020.
1στ: Διαχείριση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010) και τυχόν λοιπών
ειδικών ρυθμίσεων για οφειλές μέχρι 200.000€.
2) Τμήμα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών και Ποινικής Διαδικασίας
2.1 Τομέας διοικητικής εκτέλεσης:
2.1α: Ασκεί το σύνολο των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης
Οφειλετών για οφειλές ύψους άνω των 200.000€.
2.1β: Διεκπεραιώνει τις εντολές της κεντρικής υπηρεσίας (αρχεία στόχου) ειδικού
ενδιαφέροντος (π.χ. οφειλέτες με πολλαπλές απώλειες πάγιας ρύθμισης) και μεριμνά
για τη λήψη πρόσθετων μέτρων για τη διασφάλιση της οφειλής, όπως π.χ. κατάσχεση
εμπορικού σήματος, άνοιγμα θυρίδας, εκποίηση μετοχών και αγωγή διάρρηξης
καταδολιευτικών μεταβιβάσεων κατά επισφαλών οφειλετών-νομικών προσώπων κλπ
υπό τον συντονισμό και τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.
2.1γ: Διενεργεί τον έλεγχο της εισπραξιμότητας και μεριμνά για την εφαρμογή της
διαδικασίας χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης στις περιπτώσεις που
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Επισημαίνεται ότι βάσει του Προεδρικού Διατάγματος η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται
από κοινού και από το Τμήμα Διαχείρισης Οφειλετών και από το Τμήμα Διαχείρισης
Μεγάλων Οφειλετών και Ποινικής Διαδικασίας. Αποφασίστηκε ωστόσο για το πρώτο
τουλάχιστον χρονικό διάστημα λειτουργίας της υπηρεσίας υπό τη νέα οργανωτική δομή
η εν λόγω αρμοδιότητα να ασκείται αποκλειστικά από το δεύτερο.

2.1δ: Λήψη αναγκαστικών μέτρων όπου απαιτείται, και κατά οφειλετών εκτός αρχείων
στόχου της Διεύθυνσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης της
Κεντρικής Υπηρεσίας ΚΕΑΟ.
2.2. Τομέας ποινικής δίωξης:
Κύρια αρμοδιότητα του τμήματος για τον εν λόγω τομέα αποτελεί η παραγωγή, έκδοση,
παρακολούθηση, διαχείριση και υποστήριξη της ποινικής διαδικασίας κατά των
οφειλετών οι οποίοι υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα των εισαγγελιών που
εδρεύουν στην περιφέρεια του Κ.Ε.Α.Ο. και διαπράττουν τα αδικήματα του Α.Ν.
86/1967, κατά περίπτωση του ν. 4038/2012 (βλ. σχετικά την Εγκύκλιο 9/2013 της
Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) καθώς και το αδίκημα της
παραβίασης κατάσχεσης (άρθρο 177 ΠΚ). Η ποινική δίωξη ασκείται από τους κατά τόπο
Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών κατόπιν υποβολής σχετικής μηνυτήριας αναφοράς.
Παραγωγή Μηνύσεων μέσω Ο.Π.Σ.
Η εκτέλεση της ροής παραγωγής των μηνυτήριων αναφορών μέσω Ο.Π.Σ. θα
πραγματοποιείται εφεξής (κάθε 10 εκάστου μήνα), από το εν λόγω τμήμα με ευθύνη
του αρμοδίου προϊσταμένου για οφειλέτες μόνο εντός των ορίων των λοιπών
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πλην της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας.
Αντίθετα, για τους οφειλέτες εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, η
ροή θα εκτελείται από το αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Εύβοιας.
Εκτύπωση Μηνύσεων και Παράδοση στην Εισαγγελία.
Οι παραχθείσες από τη ροή μηνυτήριες αναφορές εν συνεχεία θα εκτυπώνονται (κάθε
11-12 κάθε μήνα) από τις πλησιέστερες στην αρμόδια εισαγγελία υπηρεσίες ΕΦΚΑ (βλ.
Πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) και θα παραδίδονται σε αυτήν.
Κατ’ εξαίρεση, για τους οφειλέτες εντός της περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας την
εκτύπωση των μηνυτήριων αναφορών και την παράδοση στην εισαγγελία αναλαμβάνει
η Περ. Δ/νση Κ.Ε.Α.Ο. Στερεάς Ελλάδας αντί των Τοπικών Δ/νσεων ΕΦΚΑ Α΄ και Β΄
Φθιώτιδας. Αντίστοιχα, για τους οφειλέτες εντός της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας
την εκτύπωση των μηνυτήριων αναφορών και την παράδοση στην εισαγγελία
αναλαμβάνει το Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Εύβοιας αντί των Τοπικών Δ/νσεων
ΕΦΚΑ Α΄, Β΄ και Γ΄ Εύβοιας.
Γενικότερα, εφεξής, την εκτύπωση, παράδοση και μετέπειτα διαχείριση των
μηνυτήριων αναφορών αναλαμβάνει η πλησιέστερη στην Εισαγγελία υπηρεσία ΚΕΑΟ
(Περ. Δ/νση ΚΕΑΟ ή Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ) υπό την προϋπόθεση να λειτουργεί
υπηρεσία ΚΕΑΟ στον τόπο της Εισαγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν
λειτουργεί στον τόπο της Εισαγγελίας υπηρεσία ΚΕΑΟ, την εκτύπωση, παράδοση και
μετέπειτα διαχείριση των μηνυτήριων αναφορών αναλαμβάνει η πλησιέστερη Τοπική
Δ/νση ΕΦΚΑ.
Με το αποτέλεσμα εκδίκασης εκάστης μηνυτήριας αναφοράς κατά εξελικτικό στάδιο
όπως αυτό προκύπτει μέχρι τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της ποινικής δίωξης ανά
οφειλέτη, θα ενημερώνεται άμεσα το σύστημα Ο.Π.Σ. – οθόνη «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΜΗΝΥΣΕΩΝ».
Τέλος, προκειμένου οι υπάλληλοι οι οποίοι παρίστανται ως μάρτυρες κατηγορίας να
προετοιμάζονται κατάλληλα για να αντικρούσουν τους (αβάσιμους πολλές φορές)
νομικούς ισχυρισμούς των μηνυομένων προσώπων κρίθηκε σκόπιμο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του παρόντος να παρασχεθούν σχετικές διευκρινίσεις επί της ποινικής διαδικασίας
συνολικά.

 1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Οικονομικού και Γραμματείας
  Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, δομικό στοιχείο των αλλαγών που επιφέρει το
  νέο οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019, είναι η συγκέντρωση της
  οικονομικής διαχείρισης στις ΠΥΣΥ και η υποχρέωση των πληρωμών μέσω του
  διατραπεζικού συστήματος. Με την έναρξη λειτουργίας της Περιφερειακής Δ/νσης
  ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας και του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΚΕΑΟ Εύβοιας, οι
  οικονομικές συναλλαγές που αφορούν τους οφειλέτες που υπάγονται στη χωρική τους
  αρμοδιότητα, θα διενεργούνται ως εξής:
  ▪ με σχετική πληρωμή από τον οφειλέτη είτε μέσω Διαδικτύου (Internet Banking)
  είτε μέσω Τραπέζης (διαδικασία ΔΙΑΣ) με τη χρήση ταυτότητας οφειλέτη.
  ▪ με την προσέλευση του οφειλέτη στο KEAO – Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών,
  θα εκδίδεται παραστατικό σειράς ΔΣ που φέρει κωδικό RF, το οποίο στη συνέχεια
  θα εξοφλείται αυθημερόν είτε μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος είτε μέσω Internet
  Banking (τραπεζικό προϊόν : e – ΕΦΚΑ – παραστατικά υποκαταστημάτων)
  ▪ κατ’ εξαίρεση, και μόνο για την Περιφερειακή Δ/νση ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας με
  έδρα τη Λαμία, η οποία συστεγάζεται με την ΠΥΣΥ, δύναται να εκδίδεται ΓΚ σειρά
  Μ, το οποίο θα εκτελείται ταμειακά από την ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας.
  Επομένως μετά τη δημιουργία των νέων Μονάδων ΚΕΑΟ και ΠΥΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ.
  8/2019, οι εισπράξεις θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα μέσω του τραπεζικού
  συστήματος και κατ’ εξαίρεση στις ΠΥΣΥ, ενώ οι δαπάνες θα ελέγχονται από το ΚΕΑΟ
  αλλά θα καταβάλλονται στους δικαιούχους από τις ΠΥΣΥ.
  Σύμφωνα με το ΠΔ 8/2019 οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εξυπηρέτησης Οφειλετών,
  Οικονομικού και Γραμματείας, είναι οι ακόλουθες:
  3.1. Τομέας εξυπηρέτησης οφειλετών
  ▪ Η έκδοση γραμματίων είσπραξης.
  ▪ Η έκδοση αποφάσεων ρύθμισης οφειλών.
  ▪ Η χορήγηση άρσης κατασχέσεων.
  ▪ Η διαχείριση αιτημάτων οφειλετών.
  ▪ Η διενέργεια όλων των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία
  (ή απομακρυσμένα) του οφειλέτη.
  3.2. Τομέας οικονομικού και γραμματείας
  ▪ Η διαχείριση δαπανών διοίκησης.
  ▪ Η διαχείριση δικαστικών εξόδων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, καθώς και η
  διαχείριση πληρωμών δικαστικών επιμελητών μετά από έλεγχο & έγκριση των
  ποσών από τον αρμόδιο προϊστάμενο Τμήματος.
  ▪ Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης.
  ▪ Η διαχείριση θεμάτων προσωπικού και η τήρηση βοηθητικού ατομικού φακέλου
  υπαλλήλων της Διεύθυνσης.
  ▪ Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στις αποζημιώσεις υπερωριακής και
  πρόσθετης απασχόλησης, στις διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις
  μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του προσωπικού της Διεύθυνσης.
  ▪ Η επιμέλεια για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών, τη
  συντήρηση τους και την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
  ▪ Η φροντίδα για τη λειτουργική και εργονομική αξιοποίηση των κτηριακών
  υποδομών, των χώρων εργασίας και των χώρων υποδοχής των πολιτών καθώς
  και η επιμέλεια για την τήρηση του προγράμματος συντήρησης των κτηριακών
  υποδομών.
  ▪ Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτηριακές, ηλεκτρομηχανολογικές
  εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η διαβίβαση αντιγράφων του στις αρμόδιες
  Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α..
  ▪ Ο προσδιορισμός των παγίων και λειτουργικών δαπανών και η έγκαιρη
  ενημέρωση της ΠΥΣΥ για την έγκριση, πληρωμή και εκκαθάριση.
  ▪ Ο προσδιορισμός των αναγκών σε αναλώσιμα υλικά και η παραλαβή τους από
  την ΠΥΣΥ, καθώς και η διαχείριση αυτών.
  ▪ Η διακίνηση της αλληλογραφίας, καθώς και η τήρηση του πρωτοκόλλου και του
  αρχείου της Διεύθυνσης.
  ▪ Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων όπου
  αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
  ▪ Η μέριμνα για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια των
  κτηρίων και των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.
 2. Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα.
  Από το εν λόγω τμήμα ασκείται το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων
  Εξυπηρέτησης Οφειλετών, Διαχείρισης Οφειλετών και Διαχείρισης Μεγάλων
  Οφειλετών και Ποινικής Διαδικασίας για τους οφειλέτες που υπάγονται στην χωρική
  τους αρμοδιότητα, δηλαδή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
  ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ E-ΕΦΚΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΑΟ
  Η επικοινωνία των υπηρεσιών ΚΕΑΟ με τις Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ της περιοχή τους θα
  εξακολουθήσει να γίνεται όπως ίσχυε και με τα Τοπικά Υποκαταστήματα Μισθωτών και μη
  Μισθωτών e-ΕΦΚΑ.
  Επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των υποπερ. ιβ΄ της περ. α΄ και ια΄, της
  περ. γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 34, τα Τμήματα α) Διοικητικού και Πληροφόρησης Πολιτών
  και β) Ασφάλισης και Εισφορών κάθε Τοπικής Διεύθυνσης e-Ε.Φ.Κ.Α., θα εξακολουθήσουν
  να υποστηρίζουν τις εργασίες του Κ.Ε.Α.Ο., όπως παραλαβή και διεκπεραίωση εγγράφων
  καθώς και συγκεκριμένων εργασιών αναγκαστικής είσπραξης κατά οφειλετών που
  υπάγονται στην τοπική τους αρμοδιότητα, μετά από σχετική παραγγελία των υπηρεσιών
  του Κ.Ε.Α.Ο.
  Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ενέργειες:
 3. Διαχείριση Παραγγελιών Κατάσχεσης και Περιλήψεων Εγγραφής Υποθήκης (που
  τους διαβιβάζονται από Υπηρεσίες ΚΕΑΟ) για έγκαιρη εκτέλεση κατά οφειλετών
  εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, χρέωση – παράδοση σε συνεργαζόμενους
  δικαστικούς επιμελητές παραλαβή αποτελέσματος παραγγελιών, περιλήψεων
  υποθηκών, κ.λπ., και επιστροφή του πλήρους φακέλου στην Περ. Δ/νση ΚΕΑΟ
  Στερεάς Ελλάδας ή στο Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Εύβοιας.
 4. Παραλαβή Πινάκων Εξόδων και Δικαιωμάτων των δικαστικών επιμελητών για
  εκτελεσθείσες πράξεις εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και διαβίβαση στην
  Περ. Δ/νση ΚΕΑΟ Στερεάς Ελλάδας ή στο Αποκεντρωμένο Τμήμα ΚΕΑΟ Εύβοιας,
  κατά περίπτωση, για έλεγχο, προσαρμογή των δικαιούμενων ποσών σύμφωνα με
  τα προβλεπόμενα σε σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (βλ. σχετικά το Γενικό
  Έγγραφο της Δ/νσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νομικής Υποστήριξης
  ΚΕΑΟ: Γ36/04/136/14-5-2015), καταχώρηση (πινακίων) ανά δικαστικό επιμελητή
  και βεβαίωση (πινάκων εξόδων) στο ΟΠΣ.
 5. Παραλαβή επιδοτέων εγγράφων, π.χ. αναγγελιών απαιτήσεων e-ΕΦΚΑ, επίδοσή
  τους στα κατά τόπο αρμόδια όργανα, πχ. Συμβολαιογράφοι, σύνδικοι,
  εκκαθαριστές, Πολ. Πρωτοδικεία, κλπ εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας και
  επιστροφή των αποδεικτικών στην αναθέτουσα Υπηρεσία ΚΕΑΟ.
 6. Παραλαβή φακέλου και χρέωση σε συνεργαζόμενο δικηγόρο για την
  εκπροσώπηση του e-ΕΦΚΑ κατά τις δικασίμους ενδίκων μέσων (ανακοπές,
  αιτήσεις αναστολών και εξυγίανσης, Ν.3869/2010, κλπ).
  IV. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
  • Αρχειοθέτηση έγχαρτου υλικού – Τήρηση φυσικού αρχείου.
  Κρίνεται σκόπιμο, λόγω της νέας οργανωτικής δομής των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο., το
  φυσικό αρχείο της υπηρεσίας να αναδιοργανωθεί και να τηρείται εφεξής κατά
  οφειλέτη (ΑΜΟ) και όχι κατά θεματική κατηγορία (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί,
  ανακοπές, πτωχεύσεις, κλπ). Η εν λόγω αναδιοργάνωση θα πρέπει να εκκινήσει
  κατά προτεραιότητα για τους μεγάλους οφειλέτες (άνω των 200.000€), ενώ
  παράλληλα, με αφορμή νέες εκτελούμενες πράξεις (εγγραφή κατάσχεσης,
  υποθήκης, πτώχευση, ανακοπή, κλπ), η αναδιοργάνωση θα πραγματοποιείται και
  για κάθε άλλον οφειλέτη στον οποίον αφορούν.
  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να έχει διεκπεραιωθεί άμεσα για όλους
  τους οφειλέτες, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, στον ορισθέντα χρόνο.
  • Ψηφιακή Υπογραφή Κατασχετηρίων εις χείρας Πιστ. Ιδρυμάτων.
  Τα αρμόδια όργανα της Περ. Δ/νσης Κ.Ε.Α.Ο. Στερεάς Ελλάδας καθώς και του
  Αποκεντρωμένου Τμήματος Κ.Ε.Α.Ο. Εύβοιας, θα πρέπει σε συνεννόηση με την
  Δ/νση Πληροφορικής Κ.Ε.Α.Ο. και την Δ/νση Αναγκ. Μέτρων Είσπραξης & Νομ.
  Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο., κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 50/2015 εγκυκλίου, να
  μεριμνήσουν για την απόκτηση των απαιτούμενων ψηφιακών πιστοποιητικών
  (USB memory stick) προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να υπογράφουν
  ψηφιακά τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Εφόσον,
  στο παρελθόν έχουν ολοκληρώσει την προαναφερθείσα διαδικασία και διαθέτουν
  τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας κι η
  ψηφιακή υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη ενέργεια.

Συνημμένα Αρχεία